Yi Yi Trailer - A One And Two

173 Min.|Kino: 13.06.2001|Drama
 

Originaltitel: 一一

Mit: Wu Nien-Jen, Elaine Jin
 
 

Schauspieler:
Wu Nien-Jen, Elaine Jin, Issei Ogata, Kelly Lee, Jonathan Chang, Hsi-Sheng Chen, Shu-shen Hsiao, Adriene Lin, Pang Chang Yu, Kelly Ko, Tang Ru-Yun, Shu-Yuan Hsu, Hsin-Yi Tseng, Yi-Wen Chen, An-an Hsu, Lawrence Ko, Kai-Li Peng, Tang Tsung Sheng, Edward Yang, Tang Cong-sheng, Kiyotaka Ueno, Wang Chi-tsan, Shau-Ching Sung, Hsu Kuei-ying, Chi-Tung Yu, Mei-Yun Yu

Regie:
Edward Yang

Drehbuch:
Edward Yang


Rollen:
Wu Nien-JenN.J.
Elaine JinMin-Min
Issei OgataMr. Ota
Kelly LeeTing-Ting
Jonathan ChangYang-Yang
Hsi-Sheng ChenA-Di
Shu-shen HsiaoXiao-Yan
Adriene LinLili
Pang Chang YuFatty
Kelly KoSherry
Tang Ru-YunGrandma
Shu-Yuan HsuMrs. Jiang
Hsin-Yi TsengYun-Yun
Lawrence KoThe Soldier (as Yulun Ke)
Kai-Li PengCellist in cello concert scene
Tang Tsung ShengBlue Shirt
Edward YangPianist in cello concert scene
Wang Chi-tsanPunk at N.Y. Bagel Cafe
Shau-Ching SungYoung banker
Hsu Kuei-yingN.J.'s secretary
Chi-Tung YuXiao-Yan's uncle
Mei-Yun YuN.J.'s neighbor
 
 
Autor: Christian Fischer
Bewertung: 88%